Samtykke

Jeg accepterer ved min indmeldelse i FoodXtra, at Dagrofa Foodservice A/S må sende mig e-mails og/eller sms’er vedrørende information om arrangementer, nyheder om fx indkøbsaftaler, deltagelse i konkurrencer samt servicemeddelelser om mit medlemskab. Jeg accepterer samtidig vilkårene for medlemskab af FoodXtra. Du kan læse mere om Dagrofa Foodservice A/S behandling af dine personoplysninger her www.dgfs.dk/persondataforordningen.  Du kan til enhver tid melde dig ud af FoodXtra ved at kontakte Dagrofa Foodservice A/S på debitor@dgfs.dk.

 

Vilkår for medlemskab

 1. Hvem kan blive medlem af FoodXtra?
  • Allerede eksisterende Dagrofa Foodservice A/S kunder. Det koster 995,- kr. om året at være medlem i FoodXtra (”fordelskunde”).
  • Du skal have en e-mailadresse, et mobilnummer samt et kundenummer, da vi løbende vil sende information om arrangementer og nyheder m.m. pr. e-mail og SMS.
  • Aftalen løber for hvert kalenderår, og fornys automatisk pr. 31/12.
 1. Indmeldelse og medlemskab
  • Indmeldelse kan ske via foodxtra.dk/bliv-medlem eller via din konsulent.
  • Har du ændringer til dine person- eller kontaktoplysninger, skal du straks informere det til debitor@dgfs.dk
  • Du bruger samme login og password til foodxtra.dk som du har fået oplyst ved din tilmelding som Catering Engros A/S kunde. Har du glemt dit password, kan du kontakte debitor@dgfs.dk for at få et nyt.
  • Du kan til enhver tid framelde dig som fordelskunde i FoodXtra ved at skrive til debitor@dgfs.dk eller ved at kontakte din konsulent. Ved frameldelse mister du muligheden for fremadrettet at modtage information om arrangementer, nyheder og andre fordele.
 1. Hvordan tilmelder jeg mig indkøbsaftalerne?
  • Der udarbejdes selvstændige kontrakter på alle indkøbsaftaler for den respektive kunde. Kontrakterne udarbejdes enten via din konsulent eller direkte med en kontaktperson fra den virksomhed, der udbyder indkøbsaftalen. I sidstnævnte tilfælde skal du huske at gøre opmærksom på dit FoodXtra-medlemskab.
  • Vær opmærksom på, at nogle indkøbsaftaler kan have længere opsigelsesvarsel end standarden på 60 dage. Vi opfordrer derfor altid til, at du læser vilkårene for de enkelte indkøbsaftaler du indgår med leverandøren grundigt igennem inden underskrift.
 1. Opsigelse af medlemskab
  • Dagrofa Foodservice A/S forbeholder sig retten til at opsige et medlemskab med øjeblikkelig virkning, hvis medlemskabet misligholdes af fordelskunden. Ved misligholdelse forstås følgende:
   • Kunden anvender ikke længere Dagrofa Foodservice A/S som sin hovedleverandør af fødevarer
   • Kunden har ubetalt forfalden saldo på sit varekøb hos Dagrofa Foodservice A/S
   • Kunden har ubetalt forfalden saldo på sit køb af ydelser i FoodXtra eller gennemfakturering
   • Ved manglende betaling af medlemskab og ydelser
   • Ved misbrug af medlemskabet
  • Opsigelse af FoodXtra medlemskab skal ske med mindst 1 måneds varsel, og skal ske til udgangen af abonnementsperioden. Såfremt aftalen ikke opsiges, vil den automatisk blive fornyet med yderligere 1 år. Ved aftalens opsigelse, ophører alle rettigheder til at bruge elementerne i FoodXtra. Ved opsigelse som følge af misligholdelse tilbagebetales abonnementspris ikke.
 1. Kreditsikring
  • Betalingsbetingelsen er gældende, såfremt Dagrofa Foodservice A/S kan opnå fuld kreditsikring, på den til enhver tid værende saldo. Dagrofa Foodservice A/S anvender primært kreditsikring eller bankgaranti til sikring af udestående. Enhver ændring af Dagrofa Foodservice A/S kreditsikring vil betyde, at betalingsbetingelser skal tages op til revision, så Dagrofa Foodservice kan fastholde en fuld kreditsikring. Hvis der sker ændringer i kreditforsikringen er Dagrofa Foodservice A/S forpligtet til øjeblikkeligt at orientere kunden herom.
 1. Ændring af vilkår
  • Dagrofa Foodservice A/S forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser, herunder indholdet af fordelsprogrammet. De til enhver tid gældende vilkår findes på foodxtra.dk.
  • Ændringer vil blive kommunikeret via e-mail, SMS eller på foodxtra.dk. Du anses for at have accepteret de nye vilkår, hvis du fortsætter med at bruge fordelsprogrammet, efter de nye vilkår er trådt i kraft.

 

Oplysning om behandling af personoplysninger

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dagrofa Foodservice A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig fx hvis du er enkeltmandsvirksomhed. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dagrofa Foodservice A/S
Vejleåvej 13
2635 Ishøj
CVR-nr.: 27 62 69 04
Telefon: +45 70 80 80 80
Mail: marketing@dgfs.dk

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne levere den aftalte ydelse i FoodXtra medlemskabet til dig
 • For at kunne sende dig relevant information via e-mail og/eller SMS
 • For at kunne sende dig relevante nyheder om indkøbsaftaler og arrangementer
 • For at udarbejde markedsanalyser, statistikker m.v. til brug i Dagrofa Foodservice A/S

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den aftale vi har indgået med dig om dit medlemskab af FoodXtra og dermed Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om lovlig behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontakt.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som navn, kundenr., E-mailadresse, telefonnummer og din brug af indkøbsaftaler.

 

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Databehandlere herunder leverandører i forbindelse med tilmelding af aftaler, bonusprogram og/eller arrangementer.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler alene personoplysninger som vi har modtaget fra dig. Du kan alene være medlem af FoodXtra hvis du i forvejen er kunde hos Dagrofa Foodservice A/S eller et koncernforbundet selskab.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter du har meldt dig ud af FoodXtra eller ophører som kunde, hvorefter dine oplysninger slettes i fordelsprogrammets sammenhæng.

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

 

 1. Udmelding af FoodXtra

Når du melder dig ud af FoodXtra ophører vi med at sende dig informationer vedr. fordelsprogrammet. Du kan melde dig ud af FoodXtra her debitor@dgfs.dk eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller hos din konsulent.
Hvis du vælger at melde dig ud af FoodXtra, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af den indgåede aftale og op til tidspunktet for udmeldelsen. Hvis du melder dig ud af FoodXtra, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen som fysisk person eller enkeltmandsvirksomhed en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.